Индустриални новини

Избор на структура на управляващия клапан

2021-07-15

Регулиращият клапан е известен още катоконтролен клапан. В областта на управлението на процеса на индустриална автоматизация той получава изходния управляващ сигнал от контролния блок за настройка и използва енергийна операция за промяна на крайния контролен елемент на параметрите на процеса като среден поток, налягане, температура и ниво на течността. Регулиращият клапан е крайното изпълнително устройство за управление на промишления процес. С непрекъснатото подобряване на нивото на индустриална автоматизация, тя се превърна в ключовото оборудване за управление на индустриалната автоматизация. Изборът на регулиращия клапан е пряко свързан с качеството на индустриалния контрол и дори безопасността на индустриалната производствена система. Следователно в реалния производствен процес е много необходимо да се избере подходящият регулиращ клапан според условията на процеса. Най-общо казано, втулковите клапани трябва да се избират в ситуации с висока вибрация или силен шум. Например, когато средата е вискозна или има малки частици, е по-подходящо да изберете ексцентричен ротационен клапан. Обикновено широко използваните клапани включват праволинейни едноместни клапани, прави двустранни клапани, ъглови клапани, дроселни клапани, сферични клапани и мембранни клапани. При избора на конструкцията на клапана трябва също да се вземат предвид условията на процеса и характеристиките на флуида на регулиращата среда.