Индустриални новини

Сферични вентили

2021-10-22

СЪЧМЕВИ КЛАПИ .- Сферичните клапани са спирателни клапани, които използват топка за спиране или стартиране на потока на течността. Топката изпълнява същата функция като диска в клапата. Когато дръжката на клапана се задейства за отваряне на клапана, топката се завърта до точка, в която дупката през топката е в съответствие с входа и изхода на тялото на клапана. Когато клапанът е затворен, което изисква само 90-градусово завъртане на ръчното колело за повечето клапани, топката се завърта, така че отворът да е перпендикулярен на отворите за поток на тялото на клапана и потокът се спира.

Повечето сферични кранове са от бързодействащ тип (изисква само завъртане на 90 градуса, за да задейства вентила напълно отворен или затворен), но много от тях са с планетарна предавка. Този тип зъбно колело позволява използването на сравнително малко ръчно колело и работна сила за задвижване на доста голям клапан. Предавката обаче увеличава времето за работа на клапана. Някои сферични кранове съдържат люлеене, разположено в топката, за да придадат на клапана функция на възвратен клапан.