Индустриални новини

Предпазни мерки за използване на пневматичния дроселен клапан на място

2021-10-21
Пневматичендросели клапиобикновено се образуват от пневматични задвижващи механизми и клапанни тела и комбинация, образувана след инсталирането на някои аксесоари. Този документ основно въвежда предпазните мерки за употреба на място за пневматикадросели клапи.
Ето някои статуси и решение.
1 Не може да работи нормално.
Решение: Отстранете електромагнитния клапан, премахнете захранването на оборудването за силни електрически смущения (Забележка: Функцията на електромагнитния клапан е превключващият ефект на клапана, ролята на позиционера е да контролира степента на отваряне на клапана с 4 до 20 mA сигнали, така че при натоварване Няма нужда да инсталирате соленоидаклапанпод предпоставката на локатора).